Нова специалност дава възможност за продължаване на обучението по кулинарни науки във висшето образование: Кулинарни науки и технологии във Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ)

01 Октомври 2020 Blog 425 Views

Една от основните цели на проект CULINART е да очертае възможностите за продължаване на образованието в областта на кулинарните науки в различни образователни пътеки, така че след завършване на професионално образование и обучение (ПОО) за готвач учащия да може да премине в следваща степен на образование (да продължи да учи за придобиване на висше обазование), в съответствие с личните му нагласи и перспективи за кариерно развитие.

Нова възможност в тази насока беше предоставена наскоро от Висше училище по мениджмънт (ВУМ), което стартира прием в съвсем нова специалност Кулинарни науки и технологии, с 3 годишен курс на обучение и придобиване на професионално-квалификационна степен професионален бакалавър.

Това е иновативна образователна програма, която съчетава знания и компетенции в три различни области: 1) Науки за храните и технологии, 2) Кулинарни изкуства и 3) Бизнес умения.

Учебният план за нова специалност е вдъхновен от концепцията на проекта CULINART и е разработен като стъпва върху резултатите от ученето, придобити в рамките на съвместната професионална квалификация за Chef-готвам по проекта, и надгражда по-нататък чрез фокусиране върху научните аспекти в приготвянето на храната и кулинарните процеси.

Кулинарни науки и технологии е вече трета възможност, предоставена от ВУМ, на завършилите съвместната квалификация по проект CULINART да продължават да учат за придобиване на висше образование. Другите две такива бакалавърски програми са Гастрономия и кулинарни изкуства (с 3 годишен курс на обучение) и Гостоприемство и кулинарни изкуства (с 4 годишен курс на обучение), като и двете специалности се предлагат от университета за обучение на английски език.

Към момента нова програма Кулинарни науки и технологии се предлага само на български език, но университетът планира да направи достъпна и за чуждестранни студенти, като от следващата година обяви прием и за обучение на английски език.

Търси

Календар

« April 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30