Партньори по проекта

Партньорите бяха избрани поради ангажираността им към приоритетите на проекта - подобряване на привлекателността, уместността и качеството на ПОО; промотиране на кулинарните изкуства, гастрономията и гастро-туризма; насърчаване на достъпа до продължаващо образование. Партньорите в CULINART притежават разнообразни, но допълващи се компетенции, опит и експертиза и обхващат широк географски район. Консорциумът осигурява баланс от ноу-хау и различни гледни точки от позицията на отделните институции.

Проектният консорциум включва:

 • Международен колеж (България)

  Международен колеж (България)

  Международен колеж ООД (МК ООД) е утвърдена институция, предоставяща обучителни услуги, както на младежи, така и обучение на възрастни. В процеса на обучението МК ООД използва иновативни методи на преподаване, основани на дългогодишен опит и традиции. Организацията е водещ доставчик на ПОО в секторите на туризма и кулинарията в България, със задълбочена експертиза и опит в разработването на учебни планове и програми, валидиране и признаване на умения, разработване на методически насоки и пътеки за продължаващо обучение в професионалното и висшето образование. От създаването й през 2002 год. до момента през институцията са преминали обучение над 6000 души – учащи или стажанти – в ресторантьорството, управлението на хотели и заведения за хранене и развлечения, производството на храни и напитки и, не на последно място, кулинарните изкуства. Read More
 • Висше училище по мениджмънт (България)

  Висше училище по мениджмънт (България)

  Висше училище по мениджмънт (България) Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е международно бизнес училище, разположено във Варна, където студенти от над 40 страни се обучават в бакалавърски и магистърски програми по бизнес и маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм и гостоприемство, и гастрономия и кулинарни изкуства. Университетът се нарежда на едно от челните места в европейски мащаб в категорията международно сътрудничество и по брой на осигурени студентски стажове в чужбина,а също така е оценяван най-високо от престижни образователни класации като U-multirank, Best-masters, Eduniversal като българско бизнес училище. Read More
 • FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO (Испания)

  FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO (Испания)

  FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO /FASE/ е консултантска и обучителна компания, чиято мисия от създаването й през 1996 г. е да работи за повишаване на качеството и стимулиране на иновациите в професионалното и продължаващо обучение чрез предлагането на традиционни курсове за обучение, а също така и такива в дистанционна и смесена форма на обучение, както и чрез разработване внедряване на нови решения за обучение и преподаване. Като център за обучение, FASE се фокусира върху необходимостта от оптимизиране на ресурсите, подобряване на процесите и удовлетвореност на служителите, доставчиците и клиентите. Read More
 • Асоциация Gastro Alianza (Испания)

  Асоциация Gastro Alianza (Испания)

  Gastro Alianza обединява повече от 40 иновативни фирми и експерти от сектори, свързани с гастрономията и храните. Асоциацията промотира и изпълнява дейности, насочени към насърчаване развитието на гастрономията и кулинарния туризъм, а също така разработва материали свързани с различни аспекти на кулинарния бизнес, промотира националната, международната и традиционната кухня, и насърчава иновациите, знанието и ноу-хау, предлагайки и осъществявайки популяризация, комерсиализацията и маркетинг на продукти и услуги, най-вече чрез използването на нови комуникационни технологии и други иновативни форми на промоция. Read More
 • Lycée C. et A. Dupuy - Greta du Velay (Франция)

  Lycée C. et A. Dupuy - Greta du Velay (Франция)

  Greta du Velay, подкрепена от Lycée C. et A. Dupuy, е публична обучителна организация, която обединява 21 образователни институции като средни училища, гимназии и колежи под шапката на Министерството на образованието на Фратнция. Организацията съществува от 1975 г. и е сертифицирана за качество по ISO 9001. В системата й работят постоянно 4-ма професионални консултанти и 40 обучители, които предоставят обучения в обем на около 300 000 учебни часа годишно, посрещайки между 2000 и 2500 обучаеми. Организацията оперира основно в областта Vеlаy, разположена в селския район в южната част на регион Auvergne. Мрежата Greta подкрепя малките и средни фирми в процесите на вътрешно-фирмено обучение като предоставя анализ на потребностите от обучение, организира и провежда курсове, осъществява оценка и набелязва мерки за последващи действия. Read More
 • ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (Италия)

  ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (Италия)

  ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI /IFOA/ е агенция за обучение и заетост с нестопанска цел, която работи за поддържане и укрепване на връзката между работниците/служителите и компаниите от 1971 г. насам. От 1999 г IFOA е акредитирана като национален център за ПОО с 10 подразделения, разположени из цяла Италия. Като един от водещите частни центрове за обучение в Италия, IFOA предоставя следдипломно обучение и квалификация по традиционни и смесени обучителни програми на дипломиралите се в професионален колеж (ЕКР 5) и завършилите степен на висшето образование (ЕКР 6 и 7), осигурява обучение на безработни младежи, както и обучение през целия живот, предоставя консултации и техническа помощ на лица, предприятия и публични органи в различни области. От създаването си IFOA е обучила над 36 000 души, като постигнатата заетост на обучаемите след завършване е 89,7%. Read More
 • Proandi - Consultores Associados, Lda - ProANDI (Португалия)

  Proandi - Consultores Associados, Lda - ProANDI (Португалия)

  Proandi е доставчик на ПОО с опит в областта на професионалното образование и обучение в северната част на Португалия, град Póvoa de Varzim. Създадена е през 2001 г. като организация, предоставяща независими услуги в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През 2006 г. тя започва своята дейност на пазара като доставчик на консултантски услуги в областта на хигиената и безопасността на храните, в отговор на изискванията новото законодателство за хигиената и правилата за безопасност на храните. От 2008 г. насам Proandi е също така инистуция, акредитирана от DGERT (Генералната дирекция „Заетост и трудови отношения“) в 15 области на образованието и обучението като външно звено на Института за заетост и професионално обучение. Read More
 • Областна дирекция за национално образование в Мугла (Турция)

  Областна дирекция за национално образование в Мугла (Турция)

  Областна дирекция за национално образование на Мугла (МЕМ) е подчинена пряко на Министерството на националното образование и е единственият публичен орган с правомощия за изпълнение и контрол на образователните процеси и разпоредби. Всички училища в провинция Мугла са свързани с дирекцията. Основната функция на дирекцията е да обезпечи гладкото протичане на образователните процеси и прилагането на съответните регулации, както и да осъществява наблюдение и проверки и да предприема необходимите стъпки за преодоляването на текущи или бъдещи предизвикателства пред образователната система. В този смисъл, дирекцията може да организира или участва във всякакви дейности, допринасящи за развитие на образованието и обучението. Read More
 • Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (Португалия)

  Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (Португалия)

  Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (Португалия) Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) се стреми да насърчава подобряването на условията на живот в селските райони, да ограничава обезлюдяването, да промотира и оценява ресурсите и потенциала на регионите и да повишава социалното и икономическо благосъстояние на жителите, да повишава качеството на живот на населението, като същевременно създава условия за запазвато на особеностите и културната идентичност на региона Алто-Тамега. Read More
 • 1

Асоциирани партньори

 • Национална агенция за професионално образование и обучение – НАПОО (България)
 • Ректорат на Академия Клермон-Феран (Франция)
 • Регионален съюз на Търговско-промишлените палати и занаятчиски камари (Италия)
 • Ulixes: Европейски съюз за обучение и изследвания EEIG (Италия)
 • Национална агенция за квалификация и професионално образование I P – ANQEP (Португалия)
Регулационен орган:
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: https://www.navet.government.bg/
Уебсайт: http://www.ac-clermont.fr/
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: https://www.ucer.camcom.it/
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт:http://www.ulixesnet.eu/
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: http://www.anqep.gov.pt/default.aspx