Обща цел

CULINART има за цел да повиши качеството и релевантността на професионалното образование и обучение (ПОО) в областта на кулинарните изкуства в отговор на актуалните нужди на пазара на труда и с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Специфични цели

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Идентифициране на необходимостта от придобиване на допълнителни умения, важни и необходими за упражняване на професия в областта на кулинарните изкуства,
  Read More
 • Разработване на съвместна квалификация за ПОО в кулинарните изкуства, ориентирана към пазара на труда
  Read More
 • Създаване на структура за устойчиво сътрудничество (партньорски алианс) с цел осигуряване на среда за предоставяне на съвместната квалификация
  Read More
 • Иницииране на признаването на съвместната квалификация в системите на Националните квалификационни рамки (НКР) на страните-партньори
  Read More

Очаквани резултати

  подобряване на уместността и привлекателността на ПОО


подобряване на възможностите за признаване на придобитите умения по време на работа и за транснационална мобилност за работа и обучение


установени партньорства и натрупан опит за по-добро таргетиране и маркетинг на програми за кулинарни изкуства


представяне на прозрачността и съпоставимостта на ПОО в областта на кулинарното изкуство в целия ЕС


повишаване на перспективите за заетост и растеж в кариерата в областта на кулинарните професии

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Блог CULINART

Blog

 • 1

Партньори по проекта

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН