Дейности

Работата по проекта е разпределена в 7 работни пакета, като тяхната реализация включва последователно изпълнение на следните дейности:

разработване на съвместна професионална квалификация по кулинарни изкуства за „приложни специалисти“;

разработване на пътеки за по-нататъшно обучение на ниво висше образование;

създаване на стратегически международен алианс от доставчици на ПОО и бизнес структури за пилотиране и предоставяне на новата съвместна квалификация и улесняване на прехода от обучение към заетост;

създаване на условия за последващата акредитация на съвместната професионална квалификация в страните-партньори по проекта;

мобилизиране на заинтересованите страни с цел адаптиране на ПОО по кулинарните професии в съответствие с нарастващата икономическа и социална роля на сектора на хранителните услуги.

 

Работни пакети

Работен пакет 1

Работен пакет 1

Управление на проекта
Работен пакет 2

Работен пакет 2

Определяне на стратегически цели за създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в областта на кулинарните изкуства
Работен пакет 3

Работен пакет 3

Разработване на съвместна квалификация за ПОО в кулинарните изкуства
Работен пакет 4

Работен пакет 4

Създаване на международен алианс за пилотно тестване и предоставяне на съвместната квалификация за ПОО в кулинарните изкуства
Работен пакет 5

Работен пакет 5

Разработване на Стратегия за акредитиране на новата квалификационна
Работен пакет 6

Работен пакет 6

Разпространение на резултатите от проекта
Работен пакет 7

Работен пакет 7

Поддържане и оценка на качеството на продуктите от проекта
  • 1