Неформално и самостоятелно учене

07 Юли 2021 Blog 334 Views

Настоящата оценка на въздействието е изготвена  в рамките на проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+” на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в периода 01.01.2020 – 31.12.2021 г. от Министерството на образованието и науката (МОН)– Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в България, в съответствие със Споразумение № 614188 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

Настоящата последващата оценка на въздействието на Област: „Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот след приключване на трудовата кариера“ отразява резултатите от изпълнението на определените специфични цели и на планираните дейностите, както и очертава основните тенденции и предизвикателства.

Материалът е изготвен за целите на национален консултативен процес и е част от обща последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.

Оценката ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на областите на въздействие на стратегията и ще предостави информация за:

  • Нивото на изпълнение, като се вземат предвид показателите за изпълнение, целите и задачите за периода 2014-2020 г.;
  • Анализ на отклоненията и причините;
  • Необходимост от нови цели и мерки;
  • Препоръки за следващия период до 2030 г 

Източник: https://epale.ec.europa.eu/

Търси

Календар

« April 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30