Proje özeti

Culinary and foodservice bring benefit for local and national economies across Europe. They generate profit through tourism, boost other economic sectors and have strong employment-creation potential in a wide range of ‘first’ to high-skill jobs, including for youth. They are well suited for labour mobility due to the increasing importance of tourism (incl. cross- and trans-border) and commuting. Most popular culinary professions - cooks and chefs - are highly dependent on WBL and international experience for the quality of content and skill-building. Yet obstacles remain: VET is predominantly confined to secondary education; the national education systems and SERs result in different qualifications and standards in the different member states; difficulties in validating the learning outcomes acquired abroad and low number of trainees engaged in mobilites.

Genel amaç

CULINART, mutfak sanatlarında mesleki eğitime yönelik kalite ve ilgi düzeyini arttırmayı, işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini, ulus ötesi hareketliliğini ve kariyer ilerlemelerini arttırmayı hedeflemektedir.

The overall goal transfers the objectives of the call for proposal to gastronomy due to the high-employment potential of the gastronomy-related professions and their significance for hospitality and tourism. The sectoral perspective predefined the geographical scope of the project partnership: stakeholder organisations from countries that excel in food traditions and related training - France, Italy, Spain, Portugal, Turkey and Bulgaria - are to implement the project.

Özel Hedefler

 • H1: Mutfak sanatlarındaki temel beceri ihtiyaçlarını ve projedeki ülkelerde mesleki eğitim nitelikleri için ortaya çıkan iyileştirme sonuçlarını belirlemek

  H1: Mutfak sanatlarındaki temel beceri ihtiyaçlarını ve projedeki ülkelerde mesleki eğitim nitelikleri için ortaya çıkan iyileştirme sonuçlarını belirlemek

  Through juxtaposition of the existing VET offers, occupational profiles and skill requirements of business the frame for a new joint VET qualification shall be created. This shall outline the ways for recognition of the qualifications’ learning outcomes in each project country. The completion of O1 entails quality implementation of the two main project activities.

 • H2: Mutfak sanatlarında işgücü piyasası ile ilgili ortak mesleki ve teknik eğitim yeterliliğini geliştirmek

  H2: Mutfak sanatlarında işgücü piyasası ile ilgili ortak mesleki ve teknik eğitim yeterliliğini geliştirmek

  The implementation of this objective is a milestone in the project. Through exchange of knowledge, expertise and collaboration, the partner organisations will develop a joint qualification profile, a modular WBL-based curriculum and assessment standards. International cooperation will ensure suitability for trans-national mobility while compliance with O1 – the prospect for recognition on the national level and access of the graduates to further education.

 • H3: Mutfak sanatlarında ortak mesleki ve teknik eğiitm yeterliliği başlatmak için sürdürülebilir bir işbirliği yapısı oluşturmak

  H3: Mutfak sanatlarında ortak mesleki ve teknik eğiitm yeterliliği başlatmak için sürdürülebilir bir işbirliği yapısı oluşturmak

  The joint delivery of the new qualification will be based on the conclusion of (1) a framework agreement through which the partners distribute among themselves the provision of the qualification modules and (2) an ECVET-based memorandum of understanding for mutual recognition of the modules’ learning outcomes. The involvement of employers’ and sectoral organisations as full-right and associate partners guarantees the sustained employability of the qualification’s graduates in the end.

 • H4: Ortak ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevesi (NQF) sistemlerinde ortak niteliklerin tanınmasını başlatmak.

  H4: Ortak ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevesi (NQF) sistemlerinde ortak niteliklerin tanınmasını başlatmak.

  The successful implementation of O1, O2 and O3 (and the associated main activities) will target the accreditation of the joint qualification in the partner countries. The involvement of national VET authorities as associate partners will be instrumental for this. Since the process may require alteration of national SER’s or regulations the process may not be completed within the project lifetime.

 • H5: Verimli proje yönetimi sağlamak

  H5: Verimli proje yönetimi sağlamak

 • H6: Mesleki ve teknik eğitimin çekiciliğini artırmak

  H6: Mesleki ve teknik eğitimin çekiciliğini artırmak

 • H7: Yüksek kaliteli sonuçları garanti etmek

  H7: Yüksek kaliteli sonuçları garanti etmek

 • 1

Target groups-TR

CULINART target groups are VET providers, enterprises, sectoral and umbrella organisations in food, foodservice and tourism, VET learners – current and prospective, including youth, education and qualification regulation authorities in the partner countries as well as on a broader EU level. VET providers, sectoral and business organisations as well as education regulators from Bulgaria, Spain, France, Italy, Portugal and Turkey cooperate in CULINART. The extent and composition of the partnership provides for synergy between various types of institutions.

They will benefit from the project in view of:

improved relevance and attractiveness of VET education

improved opportunities for recognition of skills gained on the job and for trans-national mobility for work and study

established partnerships and gained expertise for better targeting and marketing of culinary arts programmes

showcasing transparency and comparability of culinary-arts VET across the EU

enhanced employment and career progression perspectives in the culinary professions.

 

Expected impact-TR

 • Mesleki Eğitim sağlayıcılarında:

  Mesleki Eğitim sağlayıcılarında:

  - Dünya Bankası ve ulus ötesi hareketliliğe öncelik veren yeterlilikler ve müfredatlar geliştirmek için pratik becerilerin geliştirilmesi;
  - Yetenek araştırması ve müfredat geliştirme çalışmalarını uluslararası hale getirmek ve bunları çok uluslu bir ortamda gerçekleştirmek için kapasitenin arttırılması;
  - Hayatboyu öğrenme rehberliğinde kapasitenin geliştirilmesi, kursiyerler ve söz konusu sektörün (özellikle mutfak sektörü) özel ihtiyaçlarına göre çeşitli MTE formları arasında geçişi sağlamak için esnek öğrenme yollarının geliştirilmesi;
  - Mutfak sanatları programlarını hedeflemelerini ve daha iyi pazarlamalarını sağlayacak ortaklıklar kurma ve uzmanlık kazanma;
  - Ortaklıkları ve iletişim ağını sürdürmek için kapasite geliştirme;
  - Iyileştirilmiş kalite verimliliği.

 • İşletmeler ve sektörel kuruluşlar hakkında:

  İşletmeler ve sektörel kuruluşlar hakkında:

  - Işte kazanılan becerilerin tanınması için gelişmiş fırsatlar (WBL öğrenimi bu meslekte önemli bir unsurdur ve alınan eğitim ne olursa olsun, çoğu yeni aşçı en düşük seviyede başlar ve ilerler);
  - Daha yüksek yetkinliklere ulaşmayı destekleyen daha esnek öğrenme yolları;
  - Güncel yetkinliklere sahip (potansiyel)profesyonellerin / çalışanların ortaya çıkması - gastronomide beceri, bilgi ve tutum (özellikle daha birkaç yıl önce meslek olarak yemek pişirme ile ilgisi olmayan bilimsel ve teknik konularda).

 • MTE kursiyerlerinde (ve genel olarak gençlerde):

  MTE kursiyerlerinde (ve genel olarak gençlerde):

  - İstihdam ve girişimcilik potansiyeli yüksek bir meslek için işgücü piyasası ile ilgili yeterliliklere erişim;
  - Ülkeler arasında yeterliliğin tanınması;
  - Kariyer gelişimi beklentilerini karşılayacak yeni çalışmalara geçiş yapma.

 • Yeterlilik ve eğitim yetkilileri hakkında:

  Yeterlilik ve eğitim yetkilileri hakkında:

  - Mesleki Eğitim ve Öğretime yönelik ilgiyi, iş istihdamını ve gençlerin istihdam edilebilirliğini, AB'deki kilit istihdam sektörleri arasındaki yayılmaları desteklemek için sanayi, eğitim, planlama ve araştırma arasında uygulanabilir ortaklıklar kurma kapasitesinin arttırılması;
  - MTE öğrenme çıktılarının ve mutfak sanatlarındaki yeterliliklerin ülkeler arası karşılaştırılabilirliği, şeffaflığı ve tanınması;
  - MTE'ye olan ilginin ve MTE’nin kalitesinin geliştirilmesi.

 • 1